Bitirme Projesi | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projesi

2020-2021 Bahar Dönemi Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projeleri iki veya üçerli gruplar halinde tamamlanacaktır.

2) Her grup aşağıda listelenen projelerden yine aşağıda bulunan “Proje Seçim Formu”nu doldurarak beşer proje seçmek zorundadır.

3) Her grup “Proje Seçim Formu”nu en geç 19.02.2021 tarihine kadar Arş Gör. Nihat Yılmaz ŞİMŞEK’e teslim edecektir.

4) Proje-Grup eşleşmesi grupların proje seçiminde belirtmiş olduğu öncelik sırasına göre yapılacaktır. Birden fazla grubun aynı projeyi seçmesi durumunda, üyelerinin ortalaması en yüksek olan gruba öncelik verilecektir.

5) Proje-Grup eşleşmeleri 22.02.2021 tarihinde bitirme projeleri web sayfasında duyurulacaktır.

6) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

7) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan “Proje Takip Formu”na yazacaktır.

8) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Ara Raporu ”formatına uygun (Giriş+ Literatür +SRS + Referans tamamlanmış şekilde) bir ara raporu 11.04.2021 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve bitirme proje koordinatörü olan Dr. Saed ALQARALEH’e teslim edeceklerdir.

9) Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Final Raporu” formatına uygun olacak(Giriş+ Literatür + SRS + SDD + Referans tamamlanmış) şekilde, 23.05.2021 tarihine kadar yazarak intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Nihat Yılmaz Şimşek’e teslim edeceklerdir.

10) İlk kontrolden geçen final raporları güncellenerek 27.05.2021 tarihine kadar son intihal ve şablon kontrolü için Arş Gör. Nihat Yılmaz ŞİMŞEK’e teslim edilecektir.

11) Son kontrolden geçen final raporları 30.05.2021 tarihine kadar hem danışman hocalara hem de bitirme projesi koordinatörü olan Dr. SaedALQARALEH’e teslim edilecektir.

12) 07.06.2021 tarihinde bitirme proje sunumları için bir “Demo Day” düzenlenecektir. Demo esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan A1 formatında bir poster hazırlayacaktır. Her grup geliştirmiş oldukları ürünleri Bölüm Başkanlığı’nca belirlenecek olan fuaye alanında hem akademiden hem de sektörden gelen temsilcilere tanıtacaklardır.

Not 1: Aşağıda belirtilen projeleri seçmek istemeyen öğrenciler geliştirmek istedikleri projeleri aşağıda yer alan “Proje Öneri Formu”nu doldurarak herhangi bir hoca ile görüşebilirler. Hocalar tarafından onaylanan proje önerileri proje tercih zamanından 1 gün öncesine kadar (19.02.2021) Bitirme Proje Koordinatörlüğü’ne iletilmelidir.

Not 2: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %20 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %20’den fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 4: Bitirme Projesi ara raporundaki intihal oranı en fazla %20 olmalıdır. Bu rapor için Bitirme Projesi Koordinatörlüğü rapor teslimatından önce herhangi bir ön kontrol yapmayacaktır. Ön kontrol yaptırmak isteyen öğrenciler Arş. Gör. Nihat Yılmaz Şimşek’den randevu alarak raporlarındaki intihal oranına bakabilirler. Ara rapor teslimatından sonra Bitirme Projesi Koordinatörlüğü tarafından intihal kontrolü yapılacak olup intihal oranı %20’den fazla olan gruplar ara raporlarından puan alamayacaklar.

 

BİTİRME PROJE ŞABLONLARI

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

12 Şubat 2021 Bitirme Projeleri için Öğretim Üyeleri tarafından başlık+özetin bitirme projesi koordinatörlüğüne sunulması için son gün
19 Şubat 2021 Bitirme Projesi kayıt formlarının öğrenciler tarafından teslimi için son gün
11 Nisan 2021 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün (Giriş + Literatür+ SRS +Referans tamamlanmış)
23 Mayıs 2021 Bitirme Projelerinin şablon + intihal ön kontrolü (Giriş + Literatür+SRS+SDD+ Referans tamamlanmış)
27 Mayıs 2021 Bitirme Projelerinin şablon + intihal son kontrolü  (Giriş + Literatür+SRS+ SDD+ Referans tamamlanmış)
30 Mayıs 2021 Bitirme projeleri teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış) (Giriş + Literatür+SRS+ SDD+ Referans tamamlanmış)
7 Haziran 2021 Bitirme Projesi Poster + Jüri Sunumları

 

PROJE – GRUP EŞLEŞMELERİ

Proje No Danışman Proje Adı Grup Adı Grup Üyeleri
2020-202 Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu Mobile Automatic Class Attendance with Face Detection and GPS Atom Ceren Dursun

Gönül Çapan

Yelda Nur Akbulut

2020-204 Dr.Öğr.Üyesi Bülent Haznedar Location-Based Social Network That Brings Teachers and
Students Together
Generation Z Hacı Mustafa Çalık

Enise Akkuş

Derya Bel

2020-210 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Smart Dustbin – Smart Garbage Monitoring System TechNinjas Abdullah Beçet

Mahmut Sorgulu

Esat Kalkan

2020-216 Öğr.Gör. Mustafa Bıçakcı Medical Image Analysis with Deep Learning IBER İbrahim Tayyip Seven

Erdal Can Polat

2020-218 Öğr.Gör. Mustafa Bıçakcı Online auction application Chill Mahir Tekin Erdensan

Rümeysa Kutlu

Abdullah Burhan Başaran

2020-220 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez A Deep Learning Based Mobile Application to Detect Face Mask NiceTry Alper Tekin

İlker Kararmış

Merthan Kavak

2020-222 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Sentiment Analysis The Callous Salih Alperen

Mehmet Hanifi Işık

2020-224 Prof. Dr. Veysi İşler Augmented Reality (AR) MMORPG Game Synth Hasan Zeki Göğebakan

Ceyda Mehveş Keklik

2020-226 Arş. Gör. Nihat Yılmaz Şimşek DefeatYourFear Game Lion of Vortex Burak Demircioğlu

Muhammet Kökten

Muhammed Tarık Akay

2020-228 Dr.Öğr.Üyesi Bülent Haznedar Artificial Intelligence Project in Python Lyra Sema Uzak

Berkay Altaş

Tunahan Yıldız

 

GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ PROJELER

 

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı          Form Firma Bilgisi
2020-202 Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu Mobile Automatic Class Attendance with Face Detection and GPS Proje Detayı
2020-204 Dr.Öğr.Üyesi Bülent Haznedar Location-Based Social Network That Brings Teachers and Students Together Proje Detayı
2020-206 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez Food identification system: mobile-based Health guidance system Proje Detayı
2020-208 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez Virtual reality (VR) mobile-based tour guide for Gaziantep city Proje Detayı
2020-210 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Smart Dustbin – Smart Garbage Monitoring System Proje Detayı
2020-212 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi

Network Bandwidth Management System For Educational Institution

Proje Detayı
2020-214 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi

Network Fault Management System For Educational Institution

Proje Detayı
2020-216 Öğr.Gör. Mustafa Bıçakcı

Medical Image Analysis with Deep Learning

Proje Detayı
2020-218 Öğr.Gör. Mustafa Bıçakcı

Online auction application

Proje Detayı
2020-220 Arş.Gör. Nihat Yılmaz Şimşek

A Deep Learning Based Mobile Application to Detect Face Mask

Proje Detayı