Bitirme Projesi | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projesi

2022-2023 Bahar Dönemi Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projesini geçen dönem alan öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya devam edeceklerdir.

2) Bitirme projeleri dörderli gruplar halinde tamamlanacaktır.

3) Her grup aşağıda listelenen projelerden yine aşağıda bulunan Proje Seçim Formu’nu doldurarak beşer proje seçmek zorundadır.

4) Her grup Proje Seçim Formu’nu en geç 15.03.2023 tarihine kadar Arş. Gör. Furkan ÖZKAN’a (furkan.ozkan@hku.edu.tr) teslim edecektir.

5) Proje-Grup eşleşmesi grupların proje seçiminde belirtmiş olduğu öncelik sırasına göre yapılacaktır. Birden fazla grubun aynı projeyi seçmesi durumunda, üyelerinin ortalaması en yüksek olan gruba öncelik verilecektir.

6) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

7) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan Proje Takip Formu’na yazacaktır.

8) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Ara Raporu” (Giriş + Literatür + SRS +Referans tamamlanmış) formatına uygun bir ara raporu 21.04.2023 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve Google classroom’da açılan ödeve yüklemeleri gerekmektedir.

9) Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Final Raporu” (Giriş + Literatür + SRS + SDD +Referans tamamlanmış) formatına uygun olacak şekilde, 23.06.2023 tarihine kadar yazarak intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Pınar Güler’e (pinar.guler@hku.edu.tr)  gönderebilirler.

10) Kontrolden geçen final raporları gruplar tarafından güncellenerek 02.07.2023 tarihine kadar hem danışman hocalara gönderilmeli hem de Google classroom’da açılan final raporu ödevine yüklenmesi gerekmektedir.

11) 04.07.2023 tarihinde bitirme proje sunumları için bir “Demo Day” düzenlenecektir. Demo esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan A1 formatında bir poster hazırlayacaktır. Her grup Bölüm Başkanlığı’nca belirlenecek olan yerde jüri üyelerine poster ve proje sunumlarını yapacaklardır.

Not 1: Aşağıda belirtilen projeleri seçmek istemeyen öğrenciler geliştirmek istedikleri projeleri aşağıda yer alan Proje Öneri Formu’nu doldurarak herhangi bir öğretim üyesi ile görüşebilirler. Öğretim üyeleri tarafından onaylanan proje önerileri proje tercih zamanından 3 gün öncesine kadar (12.03.2023) Arş. Gör. Furkan Özkan’a iletilmelidir. Önerilen projenin kabul edilmemesi durumuna karşı öğrenciler yine de proje seçim formunu 5 adet proje seçerek doldurması gerekmektedir.

Not 2: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %20 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %20’den fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 4: Bitirme Projesi ara raporundaki intihal oranı en fazla %20 olmalıdır. Bu rapor için Bitirme Projesi Koordinatörlüğü rapor teslimatından önce herhangi bir ön kontrol yapmayacaktır. Ön kontrol yaptırmak isteyen öğrenciler Arş. Gör. Furkan Özkan’dan randevu alarak raporlarındaki intihal oranına bakabilirler. Ara rapor teslimatından sonra Bitirme Projesi Koordinatörlüğü tarafından intihal kontrolü yapılacak olup intihal oranı %20’den fazla olan gruplar ara raporlarından puan alamayacaklar.

 

BİTİRME PROJE ŞABLONLARI

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

21 Nisan 2023 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün (Giriş + Literatür + SRS + Referans tamamlanmış)
23 Haziran 2023 Bitirme Projelerinin şablon + intihal kontrolü  (Giriş + Literatür+SRS + SDD + Referans tamamlanmış)
2 Temmuz 2023 Bitirme projeleri teslimi için son gün danışman + şablon kontrolü tamamlanmış (Giriş + Literatür + SRS + SDD + Referans tamamlanmış)
4 Temmuz 2023 Bitirme Projesi Poster + Jüri Sunumları

 

PROJE – GRUP EŞLEŞMELERİ

Proje No Danışman Proje Adı Grup Adı Grup Üyeleri
2023-101 Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu Trainee Tracking and Trainer Application Forbit Hazal Zengin

Süleyman Emre Kıskaç

Günen İrem Usta

Osmancan Özdemir

2023-125 Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu Detective game created using VR technology Mecilla Ali Cem Gülçiçek

Kübra Özcan

Onat Gencer

Samed Uğur Zaman

2023-105 Doç. Dr. Abdul Hafez Touch panel-based Application for Human-Wheelchair Interaction Infinite Recursion Didar İlayda Çiçek

İsmihan Özer

Muhammed Fatih Bayrakçı

Enes Arslan

2023-107 Doç. Dr. Abdul Hafez Visual Localization of a Vehicle on the road using LSTM and deep Transformers Tigers Fatih Yonucuoğlu

Furkan Kurt

Haluk Erbalcı

2023-111 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Mobile Augmented Reality for Phobia (fear) Treatment Hku students Ahmad Alchikh

Redwan Salem

Mahmut Muselleti

2023-115 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Sentiment Analysis System For Images Orion Rabia Sena Yener

Mustafa Isa

Emre Dinleyici

Adib Elmustafa

2023-117 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Automated Real-Time Stock Market System Based on Cloud Computing Youssef ZATARI

Ahmad ZATARI

Mahmoud ZATRI

Baraa ZATARI

2023-119 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Cloud-based Blood Bank Management System HKU Group Ayham Chami

Ahmed Neccar

Khaled Alobied

Rama Alomar

Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Network Fault Management System for Educational Institution ALPHA Osama Alali

Übede Receppaşa

2023-121 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bıçakcı Ulukayin: A digital culture game that provides an effective and entertaining presentation of history education Simurg Barış Can Çamsarı

Zeynep Kızılay

Ömer Haydar Arpacı

2023-123 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bıçakcı Barista Training with VR Caffeintech Berkay Ertay

Esra Nur Ulusoy

Zeynep Akşamoğlu

Arş. Gör. Cihan Kuzudişli İbrahim Enes Çağlayan
Arş. Gör. Furkan Özkan Berkay Günay

Burak Aydaş

GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ PROJELER

 

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı         Form Firma Bilgisi
2023-101 Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu Trainee Tracking and Trainer Application Proje Detayı
2023-103 Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu Cow Dairy Farming Management Application Proje Detayı
2023-105 Doç. Dr. Abdul Hafez Touch panel-based Application for Human-Wheelchair Interaction Proje Detayı
2023-107 Doç. Dr. Abdul Hafez Visual Localization of a Vehicle on the road using LSTM and deep Transformers Proje Detayı
2023-109 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh A Crimes Tools Detection System using Deep Learning Proje Detayı
2023-111 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Mobile Augmented Reality for Phobia(fear) Treatment Proje Detayı
2023-113 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Real-Time Traffic Density Measurement For Smart Traffic Light Control Proje Detayı
2023-115 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Sentiment Analysis System For Images Proje Detayı
2023-117 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Automated Real-Time Stock Market System Based on Cloud Computing Proje Detayı
2023-119 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Cloud-based Blood Bank Management System Proje Detayı