BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projesi

Sevgili son sınıf öğrencilerimiz,

Bu dönem itibariyle bitirme projelerinde uygulanan süreç güncellendi. Güncellenen süreç ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz. Süreç ile ilgili bir sorunuz varsa bölümümüz bitirme proje koordinatörü Dr. Saed ALQARALEH ile ya da bitirme proje asistanları Arş. Gör. Nihat Yılmaz ŞİMŞEK ve Arş. Gör. Melih YAYLA ile iletişime geçebilirsiniz.

Hepinize bitirme projelerinizde başarılar dileriz.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Güncellenen Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projeleri üçerli gruplar halinde tamamlanacaktır.

2) Her grup aşağıda listelenen projelerden yine aşağıda bulunan “Proje Seçim Formu”nu doldurarak beşer proje seçmek zorundadır.

3) Her grup “Proje Seçim Formu”nu en geç 04.10.2019 tarihine kadar Arş. Gör. Melih YAYLA’ya teslim edecektir.

4) Proje-Grup eşleşmesi grupların proje seçiminde belirtmiş olduğu öncelik sırasına göre yapılacaktır. Birden fazla grubun aynı projeyi seçmesi durumunda, üyelerinin ortalaması en yüksek olan gruba öncelik verilecektir.

5) Proje-Grup eşleşmeleri 07.10.2019 tarihinde bitirme projeleri web sayfasında duyurulacaktır.

6) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

7) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan “Proje Takip Formu”na yazacaktır.

8) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Ara Raporu” formatına uygun bir ara raporu 08.11.2019 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve bitirme proje koordinatörü olan Dr. Saed ALQARALEH’e teslim edeceklerdir.

9) Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Final Raporu” formatına uygun olacak şekilde, 27.12.2019 tarihine kadar yazarak intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Melih YAYLA’ya (proje numarası tek olanlar) ve Arş Gör. Nihat Yılmaz ŞİMŞEK’e (proje numarası çift olanlar) teslim edeceklerdir.

10) İlk kontrolden geçen final raporları güncellenerek 31.12.2019 tarihine kadar son intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Melih YAYLA’ya (proje numarası tek olanlar) ve Arş Gör. Nihat Yılmaz ŞİMŞEK’e (proje numarası çift olanlar) teslim edeceklerdir.

11) Son kontrolden geçen final raporları 03.01.2020 tarihine kadar hem danışman hocalara hem de bitirme projesi koordinatörü olan Dr. Saed ALQARALEH’e teslim edilecektir.

12) 13.02.2020 tarihinde bitirme proje sunumları için bir “Demo Day” düzenlenecektir. Demo esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan A1 formatında bir poster hazırlayacaktır. Her grup geliştirmiş oldukları ürünleri Bölüm Başkanlığı’nca belirlenecek olan fuaye alanında hem akademiden hem de sektörden gelen temsilcilere tanıtacaklardır.

Not 1: Aşağıda belirtilen projeleri seçmek istemeyen öğrenciler geliştirmek istedikleri projeleri aşağıda yer alan “Proje Öneri Formu”nu doldurarak herhangi bir hoca ile görüşebilirler. Hocalar tarafından onaylanan proje önerileri proje tercih zamanından 1 gün öncesine kadar (03.10.2019) Bitirme Proje Koordinatörlüğü’ne iletilmelidir.

Not 2: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %20 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %20’den fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 4: Bitirme Projesi ara raporundaki intihal oranı en fazla %20 olmalıdır. Bu rapor için Bitirme Projesi Koordinatörlüğü rapor teslimatından önce herhangi bir ön kontrol yapmayacaktır. Ön kontrol yaptırmak isteyen öğrenciler Arş. Gör. Melih Yayla’dan (proje numarası tek olanlar) ve Arş. Gör. Nihat Yılmaz Şimşek’den (proje numarası çift olanlar) randevu alarak raporlarındaki intihal oranına bakabilirler. Ara rapor teslimatından sonra Bitirme Projesi Koordinatörlüğü tarafından intihal kontrolü yapılacak olup intihal oranı %20’den fazla olan gruplar ara raporlarından puan alamayacaklar.

 

BİTİRME PROJE ŞABLONLARI

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

20 Eylül 2019 Bitirme Projeleri için Öğretim Üyeleri tarafından başlık+özetin bitirme projesi koordinatörlüğüne sunulması için son gün
4 Ekim 2019 Bitirme Projesi kayıt formlarının öğrenciler tarafından teslimi için son gün
8 Kasım 2019 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün
27 Aralık 2019 Bitirme Projelerinin şablon + intihal ön kontrolü
31 Aralık 2019 Bitirme Projelerinin şablon + intihal son kontrolü
3 Ocak 2020 Bitirme projelerinin teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış)
13 Ocak 2020 Bitirme Projesi Poster + Jüri Sunumları

 

PROJE – GRUP EŞLEŞMELERİ

Proje No Danışman Proje Adı Grup Adı Grup Üyeleri
2019-104 Doç.Dr M.Fatih Hasoğlu Orchard Management and Tracking Application Environmentalists Mehmet Taş

Eyüp Kazım Göymen

Hüseyin F. Göktaş

2019-106 Dr.Öğr.Üyesi Bülent Haznedar Smart Pricing Assistant Free Wİ-Fİ Ertuğ Kayıcan

Mehmed A. Çavaş

Halit Canap Demir

2019-107 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez Andriod-based User-interface Application for Control of the Powered Wheelchair HUK 2020 Rana Sheit

Amal Obaid

Rudy Mohammad

2019-109 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Implementation of a Prototype for Multi-Functional Safety and Comfort Smart Home System Using Arduino BİTİRİYORUZ Gizem Birdal

Selen Tan

Barış Yarıcılar

2019-110 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Implementation of a Prototype for Efficient Home Security System Using Arduino Group I Steven A Gündüz

Neslihan Keskinkılıç

Ayşenur Yılmaz

2019-111 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi      Mehmet Ararat Mobile Based Attendance System BestTeam Halil İbrahim Aday

Hilmi Kılınç

Mehmet E. Nacarkahya

Yıldız Köşker

2019-112 Öğr.Gör. Mustafa Bıçakcı        Vedat Temiz Mobile Application for Task Tracking 404! Zeynep Toy

Havva Hansu

Şeyma Nubihar Kılıç

2019-115 Prof.Dr. Veysi İşler Intelligent Route Recommendation System for Archaeological Sites Veigar Furkan Aydemir

İbrahim Kına

Vahdet Cemil Altun

2019-116 Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Güleç Efficient Learning FenerDevs Abdallah A. Gueye

Ekrem Ceyhun Karakan

Mustafa A. Polat

 

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı         Form Firma Bilgisi
2019-101 Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Güleç Virtual Academic Advisor Proje Detayı
2019-102 Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Güleç Mobile Document Translator Using AR Proje Detayı
2019-103 Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Güleç Mobile Student Information System Using AR Proje Detayı
2019-104 Doç.Dr M.Fatih Hasoğlu Orchard Management and Tracking Application Proje Detayı
2019-105 Dr.Öğr.Üyesi Bülent Haznedar Optimization of PID Controller Parameters Using Artificial Bee Colony Algorithm (ABC) Proje Detayı
2019-106 Dr.Öğr.Üyesi Bülent Haznedar Smart Pricing Assistant Proje Detayı
2019-107 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez

Andriod-based User-interface Application for Control of the Powered Wheelchair

Proje Detayı
2019-108 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez

Virtual Reality (VR) Mobile-based Tour Guide for Gaziantep City

Proje Detayı
2019-109 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh

Implementation of a Prototype for Multi-Functional Safety and Comfort Smart Home System Using Arduino

Proje Detayı
2019-110 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh

Implementation of a Prototype for Efficient Home Security System Using Arduino

Proje Detayı
2019-111 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh

Mobile Based Attendance System

Proje Detayı
2019-112

Öğr.Gör. Mustafa Bıçakcı – Vedat Temiz

Mobile Application for Task Tracking

Proje Detayı ODAKSAN MÜHENDİSLİK A.Ş.
2019-113

Öğr.Gör. Mustafa Bıçakcı

Medical Image Analysis with Deep Learning

Proje Detayı
2019-114

Arş.Gör. Melih Yayla

Physiotherapy with Virtual Reality

Proje Detayı
2019-115

Prof.Dr. Veysi İşler

Intelligent Route Recommendation System for Archaeological Sites

Proje Detayı