Bitirme Projesi | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projesi

2021-2022 Bahar Dönemi Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projesini geçen dönem alan öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya devam edeceklerdir.

2) Bitirme projeleri üçerli gruplar halinde tamamlanacaktır.

3) Her grup aşağıda listelenen projelerden yine aşağıda bulunan Proje Seçim Formu’nu doldurarak beşer proje seçmek zorundadır.

4) Her grup Proje Seçim Formu’nu en geç 06.02.2022 tarihine kadar Arş. Gör. Furkan ÖZKAN’a teslim edecektir.

5) Proje-Grup eşleşmesi grupların proje seçiminde belirtmiş olduğu öncelik sırasına göre yapılacaktır. Birden fazla grubun aynı projeyi seçmesi durumunda, üyelerinin ortalaması en yüksek olan gruba öncelik verilecektir.

6) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

7) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan Proje Takip Formu’na yazacaktır.

8) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Ara Raporu”(Giriş + Literatür + SRS +Referans tamamlanmış) formatına uygun bir ara raporu 18.03.2022 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve classroomda açılan ödeve yüklemeleri gerekmektedir.

9) Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Final Raporu”(Giriş + Literatür + SRS+ SDD +Referans tamamlanmış)formatına uygun olacak şekilde, 06.05.2022 tarihine kadar yazarak intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Furkan Özkan’a gönderebilirler.

10) Kontrolden geçen final raporları güncellenerek 13.05.2022 tarihine kadar hem danışman hocalara gönderilmeli hem de classroomda açılan final raporu ödevine yüklenmesi gerekmektedir.

11) 23.05.2022 tarihinde bitirme proje sunumları için bir “Demo Day” düzenlenecektir. Demo esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan A1 formatında bir poster hazırlayacaktır. Her grup Bölüm Başkanlığı’nca belirlenecek olan yerde jüri üyelerine poster ve proje sunumlarını yapacaklardır.

Not 1: Aşağıda belirtilen projeleri seçmek istemeyen öğrenciler geliştirmek istedikleri projeleri aşağıda yer alan Proje Öneri Formu’nu doldurarak herhangi bir öğretim üyesi ile görüşebilirler. Öğretim üyeleri tarafından onaylanan proje önerileri proje tercih zamanından 2 gün öncesine kadar (04.02.2022) Arş. Gör. Furkan Özkan’a iletilmelidir.Önerilen projenin kabul edilmemesi durumuna karşı öğrenciler yine de proje seçim formunu 5 adet proje seçerek doldurması gerekmektedir.

Not 2: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %20 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %20’den fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 4: Bitirme Projesi ara raporundaki intihal oranı en fazla %20 olmalıdır. Bu rapor için Bitirme Projesi Koordinatörlüğü rapor teslimatından önce herhangi bir ön kontrol yapmayacaktır. Ön kontrol yaptırmak isteyen öğrenciler Arş. Gör. Furkan Özkan’dan randevu alarak raporlarındaki intihal oranına bakabilirler. Ara rapor teslimatından sonra Bitirme Projesi Koordinatörlüğü tarafından intihal kontrolü yapılacak olup intihal oranı %20’den fazla olan gruplar ara raporlarından puan alamayacaklardır.

 

BİTİRME PROJE ŞABLONLARI

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

25 Mart 2022 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün (Giriş + Literatür+ SRS +Referans tamamlanmış)
22 Mayıs 2022 Bitirme Projelerinin şablon + intihal kontrolü  (Giriş + Literatür+SRS+ SDD+ Referans tamamlanmış)
27 Mayıs 2022 Bitirme projeleri teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış) (Giriş + Literatür+SRS+ SDD+ Referans tamamlanmış)
30 Mayıs 2022 Bitirme Projesi Poster + Jüri Sunumları

 

PROJE – GRUP EŞLEŞMELERİ

Proje No Danışman Proje Adı Grup Adı Grup Üyeleri
2022-202 Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu  Neighbors’ Complaints and Requests Application CASD Mirhan Işık

Ece Melisa Akçay

Emre Kaplan

2022-204 Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu Pregnancy Application and Tracking System Nata Sena Nur Çermik

Büşra İleri

Merve Buse Çakar

2022-206 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez Food identification system: mobile-based Health guidance system Nocturnal Mustafa Melih Konaş

Özge Demir

Kahraman Güzel

2022-210 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh A Multipurpose Mask Detection System using Deep Learning MAD Mohammed Taj Eddin Ashor

Asmaallah Fallaha

Dala Krayem

2022-214 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Topic-Specific Web Crawler Anekdot Öykü Ece Köken

Enes Nacaroğlu

Emre Gürkan Çanak

2022-216 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Network Fault Management System For Educational Institution * Osama Alali

Übede Receppeşa

Efe Ünverdi

İbrahim Enes Çağlayan

2022-218 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Network Bandwidth Management System For Educational Institution Armada Badr Aldeen Alkhen

Mazen Al Hilal

Talal Kayalı

2022-218 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Network Bandwidth Management System For Educational Institution * Tarek Kalieh

Karam Tammo

2022-220 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bıçakcı 3D AR Object Platform SEAGOG Abdullah Agah Kanat

Sezer Buğday

Ogün Hüzmeli

Hasan Onur Horoz

2022-222 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bıçakcı Coding Game neWay Ayşe Melis Karaçomak

Hatice Kılıç

Fazıl Çelik

2022-226 Arş.Gör. Furkan Özkan Social Networking with Virtual Reality Ancrow Ahmet Ünal Eren

Tuğcan Çankı

Tayyip Arda Kozan

2022-228 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez Eye tracking system to prevent car accident Code Go Ayşe Yavuz

Murat Süleyman Çapan

Altynai Salieva

Abdullah Burhan Başaran

 

GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ PROJELER

 

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı          Form Firma Bilgisi
2022-202 Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu Neighbors’ Complaints and Requests Application Proje Detayı
2022-204 Prof. Dr. M. Fatih Hasoğlu Pregnancy Application and Tracking System Proje Detayı
2022-206 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez Food identification system: mobile-based Health guidance system Proje Detayı
2022-208 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez Mobile-based Intelligent medicine recognition system with virtual reality Proje Detayı
2022-210 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh A Multipurpose Mask Detection System using Deep Learning Proje Detayı
2022-212 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh CNN Based Classification System For Covid-19 Vaccine Related Tweets Proje Detayı
2022-214 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Topic-Specific Web Crawler Proje Detayı
2022-216 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Network Fault Management System For Educational Institution Proje Detayı
2022-218 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Network Bandwidth Management System For Educational Institution Proje Detayı
2022-220 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bıçakcı 3D AR Object Platform Proje Detayı IndevoTeknoloji San. Tic. Ltd. Şti.
2022-222 Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bıçakcı Coding Game Proje Detayı IndevoTeknoloji San. Tic. Ltd. Şti.
2022-224 Arş. Gör. Furkan Özkan Turkish To English Signboard Converter Using Augmented Reality Proje Detayı