Bölüm Başkanının Mesajı | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bölüm Başkanının Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, modern çağın en önemli gelişme alanlarından biri olan bilişim teknolojileri konusunda akademik ve bilimsel çalışmalar yapmaktadır.  Bölümümüzde, bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, temel bilgisayar ve bilişim konularında çok iyi bir donanım ve tecrübeye sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Ezbercilikten uzak öğrenci-merkezli bir eğitim modeli ile öğrencilerimizin, en iyi şekilde teorik bilgilerin yanında sektörde aranan pratik bilgileri edinmelerini sağlayabilecek altyapımızla öğrencilerimize çağdaş ve kaliteli bir eğitim sunmaktayız.  Bölüm olarak vizyonumuz; ulusal ve uluslararası deneyime sahip nitelikli akademisyenlerimizle, laboratuvar ve eğitim-öğretim altyapımızla bilgisayar mühendisliği alanında bölgemizde uluslararası kimliğe sahip bir bilgi üssü olmaktır. Üniversite-sanayi işbirliği neticesinde geliştirdiğimiz projelerle sanayinin sorunlarına çözümler bulmayı ve yeni teknolojiler geliştirmeyi, ayrıca bilimsel yayınlarımızla bu alandaki akademik çalışmalara yön vermeyi hedeflemekteyiz. Çeşitli sosyo-kültürel etkinliklerin de yapıldığı yeşil kampüs ortamımızda öğrencilerimiz en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamaktayız.

 

Prof. Dr. Recep DEMİRCİ