Bitirme Projesi (3. Sınıf Öğrenciler için) | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Bitirme Projesi (3. Sınıf Öğrenciler için)

Bitirme Projesi Süreci

1) Bitirme projeleri üçerli gruplar halinde tamamlanacaktır.

2) Her grup aşağıda listelenen projelerden yine aşağıda bulunan “Proje Seçim Formu”nu doldurarak beşer proje seçmek zorundadır.

3) Her grup “Proje Seçim Formu”nu en geç 14.02.2020 tarihine kadar Arş Gör. Nihat Yılmaz ŞİMŞEK’e teslim edecektir.

4) Proje-Grup eşleşmesi grupların proje seçiminde belirtmiş olduğu öncelik sırasına göre yapılacaktır. Birden fazla grubun aynı projeyi seçmesi durumunda, üyelerinin ortalaması en yüksek olan gruba öncelik verilecektir.

5) Proje-Grup eşleşmeleri 21.02.2020 tarihinde bitirme projeleri web sayfasında duyurulacaktır.

6) Proje-Grup eşleşmeleri tamamlandıktan sonra öğrenciler ilgili projenin danışman hocası ile çalışmaya başlayacaklardır.

7) Her grup, danışman hocası ile her hafta toplanacak olup her toplantı sonrasında alınan/verilen kararları ve proje ile ilgili gelişmeleri aşağıda bulunan “Proje Takip Formu”na yazacaktır.

8) Tüm gruplar proje ile ilgili aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Ara Raporu ”formatına uygun (Giriş+ Literatür +SRS + Referans tamamlanmış şekilde) bir ara raporu 03.04.2020 tarihine kadar yazıp proje danışman hocalarına ve bitirme proje koordinatörü olan Dr. Saed ALQARALEH’e teslim edeceklerdir.

9)Tüm gruplar proje raporlarının son hallerini aşağıda yer alan “Bitirme Projesi Final Raporu” formatına uygun olacak(Giriş+ Literatür + SRS + SDD + Referans tamamlanmış) şekilde, 15.05.2020 tarihine kadar yazarak intihal ve şablon kontrolü için Arş. Gör. Nihat Yılmaz Şimşek’e teslim edeceklerdir.

10) İlk kontrolden geçen final raporları güncellenerek 19.05.2020 tarihine kadar son intihal ve şablon kontrolü için Arş Gör. Nihat Yılmaz ŞİMŞEK’e  teslim edilecektir.

11) Son kontrolden geçen final raporları 25.05.2020 tarihine kadar hem danışman hocalara hem de bitirme projesi koordinatörü olan Dr. Saed ALQARALEH’e teslim edilecektir.

12) 01.06.2020 tarihinde bitirme proje sunumları için bir “Demo Day” düzenlenecektir. Demo esnasında göstermek üzere her grup projelerini açıklayan A1 formatında bir poster hazırlayacaktır. Her grup geliştirmiş oldukları ürünleri Bölüm Başkanlığı’nca belirlenecek olan fuaye alanında hem akademiden hem de sektörden gelen temsilcilere tanıtacaklardır.

Not 1: Aşağıda belirtilen projeleri seçmek istemeyen öğrenciler geliştirmek istedikleri projeleri aşağıda yer alan “Proje Öneri Formu”nu doldurarak herhangi bir hoca ile görüşebilirler. Hocalar tarafından onaylanan proje önerileri proje tercih zamanından 1 gün öncesine kadar (13.02.2020) Bitirme Proje Koordinatörlüğü’ne iletilmelidir.

Not 2: Bitirme Projesi sürecinde yer alan “Önemli Tarihler” de herhangi bir esneme olmayacaktır. Teslim tarihlerine uymayan ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenciler direkt olarak bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 3: Bitirme Projesi final raporundaki intihal oranı en fazla %20 olmalıdır. Aksi takdirde intihal raporu %20’den fazla olan gruplar bitirme projesi dersinden başarısız sayılacaklardır.

Not 4: Bitirme Projesi ara raporundaki intihal oranı en fazla %20 olmalıdır. Bu rapor için Bitirme Projesi Koordinatörlüğü rapor teslimatından önce herhangi bir ön kontrol yapmayacaktır. Ön kontrol yaptırmak isteyen öğrenciler Arş. Gör. Nihat Yılmaz Şimşek’den randevu alarak raporlarındaki intihal oranına bakabilirler. Ara rapor teslimatından sonra Bitirme Projesi Koordinatörlüğü tarafından intihal kontrolü yapılacak olup intihal oranı %20’den fazla olan gruplar ara raporlarından puan alamayacaklar.

 

BİTİRME PROJE ŞABLONLARI

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

31 Ocak 2020 Bitirme Projeleri için Öğretim Üyeleri tarafından başlık+özetin bitirme projesi koordinatörlüğüne sunulması için son gün
14 Şubat 2020 Bitirme Projesi kayıt formlarının öğrenciler tarafından teslimi için son gün
3 Nisan 2020 Bitirme Projesi ara rapor teslimi için son gün (Giriş + Literatür+ SRS +Referans tamamlanmış)
15 Mayıs 2020 Bitirme Projelerinin şablon + intihal ön kontrolü (Giriş + Literatür+SRS+SDD+ Referans tamamlanmış)
19 Mayıs 2020 Bitirme Projelerinin şablon + intihal son kontrolü  (Giriş + Literatür+SRS+ SDD+ Referans tamamlanmış)
25 Mayıs 2020 Bitirme projeleri teslimi için son gün (danışman+şablon kontrolü tamamlanmış) (Giriş + Literatür+SRS+ SDD+ Referans tamamlanmış)
1 Haziran 2020 Bitirme Projesi Poster + Jüri Sunumları

 

GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ PROJELER

2019-2020 Güz Dönemi Bitirme Projeleri

 

PROJE – GRUP EŞLEŞMELERİ

Proje No Danışman Proje Adı Grup Adı Grup Üyeleri
2019-201 Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Güleç Mobile Document Translator Using AR The End Nuri Onur Kaplan

Mehmet Cemil Tekoğlu

İslim İlayda Polat

Ayyüce Sultan Arayan

2019-208 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh Mobile Based Unused Medicine Donation Cheers İsmail Baydar

Şebnem Acar

Aybüke Durgun

Halil İbrahim Usanmaz

2019-210 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi Mobile Based Network Monitoring System Kebab Seda Marangoz

Koray Görkem

Armanç Çağer

2019-111 Dr.Öğr.Üyesi Bülent Haznedar Mobile Based Attandance System LeaderOfYoung Mehmet Emin Nacarkahya

Yıldız Köşker

2019-212 Öğr.Gör. Mustafa Bıçakcı Web Application For Task Tracking NoName Halil İbrahim Aday

Hilmi Kılınç

Samed Özdemir

2019-216 Arş.Gör. Nihat Yılmaz Şimşek Virtual Reality in First Aid Training 3VR Hacı Mustafa Demir

Sedef Kadifeci

Yusuf Öztürk

2019-218 Arş.Gör. Nihat Yılmaz Şimşek Earthquake VR Game GameVR Seydi Demir

Burak Aksoy

Cevahir Demir

Mehmet Murat Ölçal

 

PROJE ÖNERİLERİ

Proje No Danışman Proje Adı         Form Firma Bilgisi
2019-201 Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Güleç Mobile Document Translator Using AR Proje Detayı
2019-202 Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Güleç Mobile Student Information System Using AR Proje Detayı
2019-203 Dr.Öğr.Üyesi Ulaş Güleç Virtual Academic Advisor Proje Detayı
2019-204 Dr.Öğr.Üyesi Bülent Haznedar A Mobile App for Finding The Nearest Second-Hand Items Proje Detayı
2019-205 Dr.Öğr.Üyesi Bülent Haznedar Optimization of PID Controller Parameters Using Artificial Bee Colony Algorithm (ABC) Proje Detayı
2019-206 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez

Virtual Reality (VR) Mobile-Based Tour Guide for Gaziantep City

Proje Detayı
2019-207 Dr.Öğr.Üyesi Abdul Hafez

Food Identification System: Mobile-Based Health Guidance System

Proje Detayı
2019-208 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh

Mobile Based Unused Medicine Donation

Proje Detayı
2019-209 Dr.Öğr.Üyesi Saed Alqaraleh

Topic-Specific Web Crawler

Proje Detayı
2019-210 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi

Mobile Based Network Monitoring System

Proje Detayı
2019-211 Dr.Öğr.Üyesi Mohammed Madi

Smart Dustbin  – Smart Garbage Monitoring System

Proje Detayı
2019-212 Öğr.Gör. Mustafa Bıçakcı – Vedat Temiz Web Application for Task Tracking Proje Detayı Odaksan Mühendislik A.Ş.
2019-213 Öğr.Gör. Mustafa Bıçakcı Medical Image Analysis with Deep Learning Proje Detayı
2019-214 İslim Arıkan Energy Efficiency and Energy Saving Proje Detayı Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi
2019-215 İslim Arıkan Reaching Renewable Energy Plants, Recognizing Their Technologies Proje Detayı Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi
2019-216 Arş.Gör. Nihat Yılmaz Şimşek Virtual Reality in First Aid Training Proje Detayı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2019-217 Ahmet Özgözükara Yapı Denetim Süreçlerinin Takibi İçin Web Uygulaması Proje Detayı Pozitif Yapı Denetim