Dr. Öğr. Üyesi Bülent Haznedar'ın makalesi yayınlandı | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Haznedar’ın makalesi yayınlandı

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Haznedar’ın makalesi yayınlandı

Doktor Öğretim Üyemiz Bülent Haznedar’ın “Seminal Quality Prediction Using Deep Learning Based on Artificial Intelligence” başlıklı makalesi International Journal of Engineering Research and Developments (IJERD) dergisinde yayınlanmıştır.