2020-2021 Yaz Dönemi Coop Stajı Hk. | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

2020-2021 Yaz Dönemi Coop Stajı Hk.

2020-2021 Yaz Dönemi Coop Stajı Hk.

2020-2021 Yaz Dönemi’nde COOP stajları bir firmada veya proje yaparak tamamlanabilecektir. Bir firmada staj yapmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri 10 Haziran Perşembe gününe kadar Arş. Gör. Cihan Kuzudişli’ye elden veya posta yoluyla teslim etmelidir:

– F31 Coop Eğitim Protokolü
– F14 Coop Öğrenci Talep Formu
– F28 SGK Formu
– Kimlik Fotokopisi
– Taahhütname

Coop stajını bir proje alarak yapmak isteyenler içinse bölüm tarafından mobil bir proje (iOS veya Android) verilecek olup mobil projeyi yaparak stajlarını tamamlayacaklardır. Proje alarak yapmak isteyenler, 10 Haziran Perşembe gününe kadar Arş. Gör. Cihan Kuzudişli’ye bildirmelidirler.

Coop stajı 14 hafta sürecek olup başlangıç-bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir:

Coop Başlangıç Tarihi: 21 Haziran Pazartesi

Coop Bitiş Tarihi: 24 Eylül Cuma

İlgili formlara ve detaylı bilgiye https://compe.hku.edu.tr/staj-co-op/ adresinden ulaşabilirsiniz.

NOT 1: Yaz döneminde COOP stajına çıkan öğrenci ders alamaz.

NOT 2: Coop ders kayıtları danışman tarafından elle yapılacaktır.