BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Staj / CO-OP

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
CO-OP EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Sayın Firma/Kurum Yetkilisi,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari, Sosyal Bilimler ve Mühendislik Fakültelerinin daha kaliteli eğitim verilebilmeleri amacıyla,yeni bir yöntem olarak CO-OP Eğitimini (CooperativeEducation: İşbirliğine Dayalı Eğitim) 2014-2015akademik yılından itibaren uygulamaya başlamıştır. CO-OP Eğitimi; öğrencilerimizin, öğrenimlerinin 8. Yarıyılında (Bahar) yurtiçinde veya yurtdışında akredite edilmiş ve kendileriyle protokol imzalanmış çeşitli endüstrilerde yer alan firma, kamu kuruluşu, uluslararası iktisadi örgütler ve diğer ilgili organizasyonlarda fiilen çalışmalarına dayanan bir eğitimdir. Programın temel amaçları; öğrencilerimizin mezun olmadan önce iş dünyasını yakından tanımaları, bölümlerinde aldıkları teorik eğitimi uygulama ile pekiştirmeleri, mezuniyet sonrası hayatlarına daha çabuk uyum sağlamaları konusunda tecrübe kazanmaları, mezun olduktan sonra işe girme fırsatları yakalamaları şeklinde sıralanabilir. Program, Hasan Kalyoncu Üniversitesi CO-OP Yönergesi hükümlerine göre yürütülür. 8. Yarıyıla kadar olan bütün derslerini almış ve Yönergede belirtilen şartları taşıyan CO-OP Öğrencileri, 14 hafta boyunca (bir yarıyıl) akredite firmalarda/kurumlarda sigortalı olarak günlük mesaiye katılırlar. CO-OP Eğitimi, Bahar ve Güz yarıyılları ile süre yeterli olduğunda Yaz Döneminde yapılabilir. Öğrenciler, bu esnada devam şartını yerine getirmiş oldukları belli sayıda dersi alarak sınavlarına katılabilirler.
CO-OP programından Fakültemiz CO-OP Denetleme Kurulu (CO-OP DEK)sorumludur. CO-OP DEK, öğrencilerinbu süreçteki performanslarını denetler ve değerlendirir. Bu değerlendirmede firmanın/kurumun kurumun görüşleri çok önemli olacaktır.
CO-OP uygulamasının gerek Firma veya Kurum, gerek öğrenciler ve gerekse Üniversite için birçok kazanımı bulunmaktadır:

Firma/Kurum açısından:
– Firma/Kurum, gelecekte çalıştırmayı düşündüğü adaylar için bir nevi aday izleme ve değerlendirme fırsatı bulabilecek ve ileriki süreçler için insan kaynağı yaratabilecektir.
– Gelecekte de kendi bünyesinde istihdam edeceği bu adayların eğitimine katkıda bulunarak, ülkemizde daha nitelikli insanların yetişmesini sağlayacaktır.
– Gelecekte kendi bünyesinde çalışacak olan adayların, iş kolu/sektörde ihtiyaç duyulan branşlarda yetişmelerini sağlayacaklardır.
– Bu süreç içinde CO-OP öğrencilerinin SGK primleri Üniversitemiz tarafından karşılanacağı için,Firma/Kurum bundan bir avantaj elde edecektir.
– Öğrencilerteorik ve bazı pratik eğitimlerini Üniversitemizde tamamladıkları için, meslekiformasyonlarını geliştirebilecekleri pozisyonlarda görev alabileceklerdir.
– CO-OP eğitimiaynı zamanda üniversite öğretim elemanlarının da sanayiye ve işhayatına nitelikli bilgi, proje ve çözümlerle katkıda bulunacakları bir işbirliği çerçevesi oluşturabilecektir.
– CO-OP öğrencilerininbilgilerinin taze olmasından ve ideal inovasyon/yenilik oluşturma potansiyellerine sahip olmalarından dolayı,bu uygulama, Firmanın/Kurumun yenilikçi ürün, hizmet ve süreç oluşturmasına katkıda bulunacaktır.
Bu uygulamalı eğitime verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız.

CO-OP Denetleme Kurulu
(CO-OP DEK)