2020-2021 Güz Dönemi Eğitimi Hk. | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

2020-2021 Güz Dönemi Eğitimi Hk.

2020-2021 Güz Dönemi Eğitimi Hk.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2020-2021 Güz Dönemi için Hibrit Eğitim modeli ile eğitime devam edecektir. Bilgisayar Müh. bölümü olarak biz de bu modeli eğitim dönemi boyunca uygulayacağız. Bazı derslerimiz uzaktan, bazıları ise hem uzaktan hem de yüz yüze yapılacaktır. İsteyen öğrenciler tüm dersleri uzaktan alabilir (uygulama dersleri de dahil) ya da üniversitede yüz yüze olan derslere katılabilir. Yüz yüze ya da uzaktan eğitim için iki farklı ders programı olmayacaktır. Dersler programda belirtilen gününde ve saatinde yüz yüze işlenirken aynı zamanda uzaktan alan öğrenciler için Zoom üzerinden canlı yayınlanacaktır. Derslerin uzaktan ya da yüz yüze alınması konusunda herhangi bir anket ya da form kullanılmayacaktır. Öğrencilerin bu konuda ilgili dersin hocasıyla iletişimde kalmaları yeterlidir. Ara sınavlar ödev veya proje şeklinde yapılacakken, final sınavları ile ilgili duyuru daha sonra yapılacaktır.

Hepinize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı