Tanıtım | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Tanıtım

Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanılmasını içeren mühendislik dalıdır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, çağdaş ve kaliteli eğitim anlayışıyla, hem akademik kadrosunu hem de altyapısını bilgisayar teknolojilerindeki değişimlere ayak uyduracak şekilde geliştirmeyi; aynı zamanda ülkemizin ihtiyacı olan güncel bilgi birikimine sahip, donanımlı, evrensel değerlere duyarlı, dinamik ve üretken Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, tüm kamu ve özel sector kuruluşlarında, bilgisayar ve bilgi sistemleri ile ilgili her türlü mühendislik ya da araştırma/geliştirme alanlarında mezunlarına mükemmel bir altyapı olanağı sağlamaktadır.

Bilgisayar mühendisliği eğitimi temel olarak bilgisayar bilimleri, donanım ve yazılım parçalarını kapsar. Donanım elektrik elektronik mühendisliği içerisinde de dahil edilen bir konu olduğu için eğitimin genel odak noktası bilgisayar bilimleri ve yazılım üretimidir.

Programlama dili, geliştirme ortamı, işletim sistemi kullanıcılığı gibi teknoloji bilgileri bilgisayar sektöründeki asıl belirleyici unsurlardır. Bu doğrultuda birçok sertifika program ve hatta isminde mühendislik geçen eğitimler piyasa koşullarında verilmektedir.

Fakat mühendislik disiplini bir ya da birkaç teknolojinin kullanıcısı olmaktan çok daha önemli bir amaca sahiptir. Bu da öğrenme, şekillendirme ve bilimsel altyapının kazanılmasıdır. Bu, kavramları özünden kavrayarak doğru yaklaşımlarla, en iyi araçları seçerek bir problem yaklaşma yeteneğini sağlar. Bu altyapıya sahip bir mühendis için sonradan teknoloji öğrenmek, altyapıya sahip olmayan teknoloji konusunda bilgili birisinin altyapıyı edinmesinden misliyle kolay olacaktır.