Tanıtım | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Tanıtım

Ülkemizdeki bilgisayar mühendisliği eğitimi temel olarak bilgisayar bilimleri, donanım ve yazılım parçalarını kapsar. Donanım elektrik elektronik mühendisliği içerisinde de dahil edilen bir konu olduğu için eğitimin genel odak noktası bilgisayar bilimleri ve yazılım üretimidir.

Ülkemizdeki pek çok kişinin görüşü; programlama dili, geliştirme ortamı, işletim sistemi kullanıcılığı gibi teknoloji bilgisinin bilgisayar sektöründeki asıl belirleyici unsur olduğudur. Bu doğrultuda birçok sertifika programı ve hatta isminde mühendislik geçen eğitimler piyasa koşullarında verilmektedir.

Fakat mühendislik disiplini bir ya da birkaç teknolojinin kullanıcısı olmaktan çok daha önemli bir amaca sahiptir. Bu da öğrenme, şekillendirme ve bilimsel altyapının kazanılmasıdır. Bu, kavramları özünden kavrayarak doğru yaklaşımlarla, en iyi araçları seçerek bir probleme yaklaşma yeteneğini sağlar. Bu altyapıya sahip bir mühendis için sonradan teknoloji öğrenmek, altyapıya sahip olmayan teknoloji konusunda bilgili birisinin altyapıyı edinmesinden misliyle kolay olacaktır.