FE101/SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

FE101/SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi

FE101/SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi

FE101/SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi dersini  alanların dikkatine,

FE101/SSP100 Sosyal Sorumluluk Projesi dersini alan öğrenciler 6’şarlı grup olarak sosyal bir projede yer alacaklardır. Gruplar 16.10.2019 Çarşamba gününe kadar Arş. Gör. Cihan Kuzudişli’ye bildirilmelidir. Grup oluşturamayan öğrenciler rastgele bir gruba dahil olacaktır.

Bu derste, öğrenci gruplarının Çocuk Esirgeme Kurumu’na ziyaret, bir huzurevine ziyaret, bir farkındalık oluşturma veya ağaç dikme gibi sosyal bir proje yapması gerekiyor. Her grubun bir danışmanı oluyor ve her grubun, danışmanı ile koordineli bir şekilde ilerleyip bir rapor hazırlaması gerekiyor. Dönem sonunda ortalama 10 sayfalık bir rapor grup danışmanına teslim ediliyor.

Gruplar belirlenir belirlenmez grup danışmanları duyurulacaktır.