Danışmanların Değişmesi Hk. | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Danışmanların Değişmesi Hk.

Danışmanların Değişmesi Hk.

Tüm öğrencilerin ders danışmanları değişmiştir.  Lütfen ders kaydından önce OBS’den kontrol ediniz.