2021-2022 Güz Dönemi Ders Programı | Bilgisayar Mühendisliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

2021-2022 Güz Dönemi Ders Programı

2021-2022 Güz Dönemi Ders Programı

Açıklamalar:
i) Sarı renk ile vurgulanmış dersler uzaktan, diğer dersler ise yüzyüze yapılacaktır.

ii) Yüzyüze yapılacak derslere katılım zorunludur.

iii) Lab dersleri mavi renk ile vurgulanmıştır. Labın sınıfı UE kodlu bir sınıf ise lab uzaktan yapılacak demektir. UE kodlu değilse, yüzyüze yapılacaktır.