BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Hakkımızda

Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanılmasını içeren  mühendislik dalıdır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, çağdaş ve kaliteli eğitim anlayışıyla, hem akademik kadrosunu hem de altyapısını bilgisayar teknolojilerindeki   değişimlere ayak uyduracak şekilde geliştirmeyi; aynı  zamanda ülkemizin ihtiyacı olan güncel bilgi birikimine sahip, donanımlı, evrensel değerlere duyarlı, dinamik ve üretken Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,  tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında, bilgisayar ve bilgi sistemleri ile ilgili her türlü mühendislik ya da araştırma/geliştirme alanlarında mezunlarına mükemmel bir altyapı olanağı sağlamaktadır.

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü;

1. Profesyonel çalışma hayatında karşılaşılan karmaşık problemlere yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda hem bireysel hem de takım içerisinde uyumlu bir şekilde çalışarak sosyal sorumluluk ve etik bilinciyle çözüm geliştirebilen ve uygulayabilen,

2. Akademik açıdan Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında ve/veya farklı disiplinlerde ulusal/uluslararası ileri düzey araştırma ve geliştirme yapabilen,

3. Yenilikçi, girişimci ve vizyon sahibi bireyler olarak, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal/uluslararası şirketler kurarak yeni teknolojiler geliştirebilen,

mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.